D E O C T O P U S

Bon Bini!

De Octopus is een echt familiebedrijf. Wij (Tanja en Leo) wonen op het terrein en zijn het aanspreekpunt voor de gasten. Onze zoon Floris en zijn vrouw Lianne zijn de eigenaren van de Tropical Cabins. Vaak halen zij de gasten op en Floris, die kok is op Kokomo beach, verzorgt het ontbijt en maaltijden die bij "De Octopus" besteld kunnen worden.
Merijn, onze andere zoon, is de eigenaar van de villa, woont op Blue Bay waar hij vanaf zijn laptop werkt voor een Nederlands bedrijf en meehelpt als hij tijd heeft.

We zijn een Eco-resort en gebruiken alleen zonne-energie. Gelukkig hebben we daar op Curaçao genoeg van.  Voor de avond wordt de zonne-energie opgeslagen in accu`s. Dit is voldoende voor verlichting, het draaien van ventilatoren, de koelkasten en het opladen van telefoons e.d.
Airco`s gebruiken enorm veel energie, dus dat lukt niet op batterijen. Vandaar dat we de huizen zo gebouwd hebben dat er altijd een verkoelend briesje doorheen kan waaien en omdat we pal aan zee zitten staat er altijd wel wind. Het is daardoor `s nachts met de ventilator aan prima uit te houden in de slaapkamers.

Als watervoorziening gebruiken we regenwater dat we opvangen in tanks en als dat niet genoeg is laten we water komen. We stellen het dus op prijs als je het niet verspilt en heb je wat water over giet het dan in de tuin voor de planten. Het water van de gootsteen en de douche komt vanzelf al bij de planten terecht.

Onze huisdieren 4 honden en een kat zijn op Pai (het kleine zwarte hondje) na allemaal zwerfdieren die bij ons een goed tehuis hebben gevonden en waar we super-lieve huisdieren aan hebben.

The Octopus is a real family business. Tanja and Leo live on the property and are the point of contact for guests. Their son Floris, , and his wife Lianne are the owners of the Tropical Cabins. They often pick up the guests and Floris, who is a cook at Kokomo beach, takes care of the breakfasts and meals that can be ordered at "De Octopus".
Merijn, the other son of Leo and Tanja, is the owner of the villa, lives on Blue Bay where he works from his laptop for a Dutch company and helps with the cleaning. 

The octopus is a real Eco-resort. We have no choise because we are not connected to the water or electricity grid.

We are an Eco-resort and only use solar energy. Fortunately, we have enough of that on Curaçao. For the evening, the solar energy is stored in batteries. This is sufficient for lighting, running fans, refrigerators and charging phones, etc.
Air conditioners use a lot of energy, so that doesn't work on batteries. That is why we have built the houses in such a way that a cooling breeze can always blow through and because we are right by the sea there is always a wind. It is therefore at night with the fan on fine in the bedrooms.

As a water supply, we use rainwater that we collect in tanks and if that is not enough, we supply water. So we appreciate it if you don't waste it and if you have some water left, pour it into the garden for the plants. The water from the sink and shower automatically reaches the plants.

Apart from Pai (the little black dog), our pets, 4 dogs and a cat, are all strays that have found a good home with us and to which we have super-sweet pets.

 

Reviews