D E O C T O P U S

Bon Bini!

De octopus is een echt Eco-resort. Dat moet ook wel want we zijn niet aangesloten op het water en elektriciteitsnet.

Daarom  zijn we  voor de energie afhankelijk van de zon en gelukkig doet die het op Curaçao altijd ;-) Voor de avond wordt de zonne-energie opgeslagen in accu`s. Dit is voldoende voor verlichting, het draaien van ventilatoren, de koelkasten en het opladen van telefoons e.d.
Airco`s zijn verschrikkelijke energie-slurpers dus dat is sowieso niet ecologisch verantwoord en ook niet mogelijk op batterijen. Vandaar dat we de huizen zo gebouwd hebben dat er altijd een verkoelend briesje doorheen kan waaien en omdat we pal aan zee zitten staat er altijd wel wind. Het is daardoor `s nachts met de ventilator aan prima uit te houden in de slaapkamers.

Als watervoorziening gebruiken we regenwater dat we opvangen in tanks en als dat niet genoeg is, laten we water komen. We stellen het dus op prijs als je het niet verspilt en heb je wat water over giet het dan in de tuin voor de planten. Het water van de gootsteen en de douche komt vanzelf al bij de planten terecht.

Om te drinken verstrekken we een tonnetje met vers drinkwater dat we regelmatig bijvullen.

Onze huisdieren 4 honden en een kat zijn op Pai (het kleine zwarte hondje) na allemaal zwerfhonden die bij ons een goed tehuis hebben gevonden en waar we super-lieve huisdieren aan hebben.

The octopus is a real Eco-resort. We have no choise because we are not connected to the water or electricity grid.

That's why we depend on the sun for energy and luckily it always works on Curaçao ;-) For the evening the solar energy is stored in batteries. This is sufficient for lighting, running fans, refrigerators and charging telephones, etc.
Air conditioners are terrible energy guzzlers, so that is not ecologically responsible in any case and also not possible on batteries. That is why we have built the houses in such a way that a cooling breeze can always blow through and because we are right on the sea there is always wind. It is therefore fine at night with the fan on in the bedrooms.

As a water supply, we use rainwater that we collect in tanks and if that is not enough, we let water come. So we appreciate it if you don't waste it and if you have some water left then pour it into the garden for the plants. The water from the sink and shower automatically reaches the plants.

For drinking we provide a barrel with fresh drinking water that we top up regularly.

Our pets 4 dogs and a cat are all stray dogs, except for Pai (the little black dog), who have found a good home with us and where we have super sweet pets.

Reviews