De onderwaterwereld van Curaçao is adembenemend mooi!

The underwater world of Curaçao is breathtakingly beautiful!

Snorkelen “De Octopus” appartement Curaçao

Je hoeft niet diep te gaan. Als je je hoofd met een duikbril onderwater steekt, zie je al gelijk de prachtigste vissen en vaak ook koraal.

You don't have to go deep. If you put your head underwater with diving goggles, you immediately see the most beautiful fish and often also coral.

                      Lion fish

De stranden van Curaçao zijn zijn net zo divers als het eiland zelf.

The beaches of Curaçao are as diverse as the island itself.

Er zijn rustige oases van wit zand, palmbomen en groene heuvels. Maar er zijn ook stranden met muziek, veel gezelligheid en drukte. De stranden van Curaçao bieden dan ook voor ieder wat wils. Daarom is het geweldig om tijdens je vakantie op zoek te gaan naar je ideale strandje. 
The beaches of Curaçao therefore offer something for everyone. That is why it is great to look for your ideal beach during your holiday.

Parrot fish

Hieronder de 20 populairste stranden van boven (Westpunt) naar beneden (Jan Thiel) De tijden zijn autominuten vanaf de Octopus. Hierachter staat de entree prijs. Voor de ligbedjes moet je overal betalen. Reken op 2,50 tot 15 euro per bedje. Je kunt bijna overal gratis parkeren bij de stranden. Vaak is er ook bewaking aanwezig.

These are the 20 most popular beaches from above (Westpunt) to below (Jan Thiel)
The time are minutes by car from the Octopus, behind this is the entrance price. You have to pay for the sunbeds everywhere. Count on 2.50 to 15 euros per bed. You can park for free almost everywhere at the beaches. Often there is also security.

1. Playa Kalki 
This is one of the nicer beaches of Curacao. It can be reached via a steep staircase. The beach is not only beautiful because of the clear water and fine sandy beach, but also because of its beautiful location against the cliffs. Hence the name Kalki (from the limestone cliffs).

45 minutes 

1. Playa Kalki 
Dit is een van de mooiere stranden van Curacao. Het is te bereiken via een steile trap. Het strand is niet alleen mooi door het heldere water en fijne zandstrand, maar ook door de prachtige ligging tegen de kliffen. Vandaar de naam Kalki (van de kalkrotsen).


2. Playa Piskado 
People mainly come here for the diving and snorkeling. In addition, this small beach is known for the many sea turtles that swim around here.Bring your own food and drinks.

40 minutes 

2. Playa Piskado 
Mensen komen hier vooral vanwege het duiken en snorkelen. Daarnaast is dit kleine strandje bekend vanwege de vele zeeschildpadden die hier rondzwemmen. Zelf eten en drinken meenemen.


3.play kinipi 
This beach is perhaps the most famous beach, it is one of the beaches that you see in many travel brochures. It can get busy here on weekends, but don't let that stop you from visiting this beach. It is a beautiful white sand beach without large resorts, but with enough fun. There is a bar where they also sell snacks.

grote knip “De Octopus” appartement Curaçao

40 minutes 

3.Grote Knip 
Dit strand is misschien wel het bekendste strand, het is sowieso een van de stranden die je in veel reisbrochures terug ziet komen. In het weekend kan het hier druk worden, maar laat dat je niet tegenhouden om dit prachtige strand te bezoeken. Er is een bar waar ze ook snacks verkopen.


4. Kleine Knip 
It is especially popular among locals, but there are also plenty of tourists. It is a beautiful beach with white sand and crystal clear water. Here too you will find a rocky landscape which makes the location of the beach even more special. Bring your own food and drinks.

35 minutes  

4.Kleine Knip 
 Het is vooral populair onder locals, maar er komen ook genoeg toeristen. Het is een mooi strand met wit zand en kristalhelder water. Ook hier vind je een rotsachtig landschap wat de ligging van het strand nog specialer maakt. Zelf eten en drinken meenemen.


5.Playa Jeremi 
Romantic little beach. No crowds or restaurants here. Just a spectacular tropical beach with wonderfully clear water. Bring your own food and drinks.

35 minutes  

5.Playa Jeremi 
Romantisch klein strandje. Geen drukte of restaurants hier. Gewoon een spectaculair tropisch strand met heerlijk helder water waar je prachtig kan snorkelen.


6. Playa Lagun 
The beach is known for its impressive underwater world and its location between two high cliffs. There are two restaurants. Otherwise it is a simple beach.

35 minutes 

6. Playa Lagun 
Het strand staat om de indrukwekkende onderwaterwereld en de ligging tussen 2 hoge kliffen. Er zijn leuke restaurantjes, maar verder is het een eenvoudig strand.


7. Santa Cruz 
A large beach with lots of shade and well-arranged to go with children. Only it all looks a bit messy and dated. There is a restaurant, but it is usually not open.

35 minutes  

7. Santa Cruz 
Een prima strand met veel schaduw en overzichtelijk om met kinderen naartoe te gaan. Alleen ziet het er wat rommelig en gedateerd uit allemaal. 


8. Playa Pretu 
Abandoned beach that can be reached via Playa Santa Cruz via a forest path (left when you are facing the sea). Fantastic place to snorkel. Bring your own food and drinks.

35 minutes+15 min walk

8. Playa Pretu
Verlaten strand dat via Playa Santa Cruz te bereiken is via een bospad (links als je naar zee kijkt). Fantastische plek om te snorkelen. Neem je eigen eten en drinken mee.


9.Cas Abou 
Many people think this is the most beautiful beach on Curacao.
It also has an impressive beach with white sand and palm trees and the underwater coral reef makes it very popular with snorkelers. There is a bar where they also sell snacks.

30 minutes $6 sunday 

9.Cas Abou
Veel mensen vinden dit het mooiste strand van Curacao. Het heeft ook een indrukwekkend groot strand met wit zand en palmbomen en door het koraalrif onder water is het erg populair bij snorkelaars. Er is een bar waar ze ook snacks verkopen. 

 


10.PLaya Porto Marie  
Porto Marie Beach, or Playa Porto Mari, is one of the most famous and most beautiful beaches of Curacao.  There is a bar and restaurant where you can eat and drink.

30 minutes 

10.Playa Porto Marie 
Porto Marie Beach, of Playa Porto Mari behoort tot de bekendste en mooiste stranden van Curacao.  Er is een bar en restaurant aanwezig waar je wat kunt eten en drinken.

11. Daaibooi Bay  This is one of the lesser known beaches of Curacao, but one of the most beautiful and it certainly has the nicest name. It is a quiet beach without fuss. The big advantage is that it has shallow water and is therefore very suitable for families and people who want to snorkel. There are some beach umbrellas and a small bar where they also sell snacks.

30 minutes 

11. Daaibooi Baai (30min.-Free)
Dit is een van de minder bekende stranden van Curacao, maar wel een van de mooiste en het heeft zeker de leukste naam. Het is een rustig strand zonder poespas. Het grote voordeel is dat het ondiep water heeft en dus zeer geschikt is voor gezinnen en mensen die willen snorkelen. Er zijn een aantal strandparasols en een kleine bar waar ze ook snacks verkopen.

12. Coral Estate / Karakter (30min-Free) It is a raised beach where you enter the water with a ladder. Beds are free, but consumption is mandatory. It is really a tourist beach but very relaxed. The restaurant is very good and also open in the evening. 

30 minutes 

12. Coral Estate / Karakter 
Het is een opgespoten strandje waar je met een trapje het water in gaat. Bedjes zijn kosteloos, maar consumptie verplicht. Het is echt een toeristen strandje maar erg relaxed. Het restaurant is erg goed en ook in de avond open.


13.Kokomo Beach (5min free) Popular among tourists and locals and is one of the most beautiful beaches of Curacao. The beach is small and lies against a hill, which makes it even more beautiful. Nice beach bar and once a month you have the Full Moon parties here.

5 minutes 

13.Kokomo Beach (5min-free)
Populair onder toeristen en locals en behoort tot de mooiste stranden van Curacao. Het strand is klein en ligt tegen een heuvel aan wat het geheel nog iets mooier maakt. Leuke strandtent en een keer per maand heb je hier de Full Moon parties.


14. Boca st. michiel Quiet beach where mainly locals come. There are umbrellas, restaurants, free showers and a diving school, but it is a bit messy and often there is a large ship in the bay.

2 minutes

14. Boca st. michiel 
Rustig strand waar vooral locals komen. Er zijn parasols, restaurants, gratis douches en een duikschool, maar het is een beetje rommelig en vaak ligt er een groot schip in de baai.


15. Playa Wachi 

Tiny idyllic beach near "the Octopus" There are umbrellas but there is no restaurant and there are no beach beds available.

 

 

1 minute

15. Playa Wachi 

Piepklein idyllisch strandje vlak bij "de Octopus" Er staan parasols maar er is geen restaurant en er zijn ook geen strandbedjes aanwezig.


16. Blue Bay 
Blauwbaai was once a small, quiet bay. Nowadays the beach belongs to the gigantic Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. It is  a beautiful beach, but quite busy and touristy.

 5 minutes 

16. Blue Bay 
Blauwbaai was ooit een kleine, rustige baai. Tegenwoordig behoort het strand tot het gigantische Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort. Het is een prachtig strand, maar behoorlijk druk en toeristisch.


17. Pirate Bay 
Cozy small intimate beach with umbrellas, sun loungers, a diving school, a bar and a fairly good restaurant.

10 minutes 

17. Pirate Bay 
Gezellig klein intiem strand met parasols, ligstoelen, een duikschool, een bar en een redelijk goed restaurant. 


18.Mambo Beach 
This typical tourist beach (not necessarily a bad thing) is equipped with all comforts; sun loungers, bars, restaurants and diving schools. After sunset, the beach turns into a popular nightlife spot.

30 minutes 

18.Mambo Beach 
Dit typische toeristische strand (niet perse een slechte zaak) is voorzien van alle gemakken; ligstoelen, bars, restaurants en duikscholen. Na zonsondergang verandert het strand in een populaire uitgaansgelegenheid.


19. Jan Thiel Beach 
Jan Thiel Beach is probably the most famous beach in. Part of the beach has been raised to enlarge the sandy beach. At this beach you will also find various shops, attractive restaurants and bars. 

40 minutes 

19. Jan Thiel Beach 

Jan Thiel Beach is waarschijnlijk het bekendste strand van. Een deel van het strand is opgespoten om het zandstrand groter te maken. Bij dit strand vind je ook diverse winkels, sfeervolle restaurants en bars. 20.Tug Boat Beach
Excellent snorkeling spot especially the left (back to the beach) it's beautiful with lots of fish. Near the white buoy (past the large pillars, past the Quarantine House) is the tugboat in front of the drop down, also clearly visible for snorkelers. It is a stone beach with a kind of hippie bar where you also have some shade and you can rent beds.

40 minutes 

Royal Gramma

20.Tug Boat Beach
Uitstekende snorkel plek vooral links (rug naar het strand) is het mooi met veel vissen. In de buurt van de witte boei (voorbij de grote pilaren, voorbij het Quarantainehuis) ligt voor de drop down de tugboat, ook voor snorkelaars goed zichtbaar.
Het is een stenenstrand met een soort hippie bar waar je ook wat schaduw hebt en bedjes kan huren.

Klein Curaçao, echt een paradijs!

Klein Curaçao, truly a paradise!

Klein Curacao “De Octopus” appartement Curaçao

En een schitterende snorkel locatie. De stranden zijn van het witste wit en het water is nog blauwer dan de likeur. 
Het middelpunt van het eiland is een oude vuurtoren en aan de achterkant van het eiland vind je enkele verroeste scheepswrakken. Een desolate plek, maar wel fotogeniek.

Je kunt dit verborgen plekje als dagtocht bezoeken per boot. Wij hebben dit met de Mermaid gedaan en dat was zeer goed verzorgd inclusief een heerlijke uitgebreide BBQ. 

And a beautiful snorkeling location. The beaches are of the whitest white and the water is even bluer than the liqueur.
The centerpiece of the island is an old lighthouse and at the back of the island you will find some rusted shipwrecks. A desolate place, but photogenic.

You can visit this hidden spot as a day trip by boat. We did this with the Mermaid and it was very well taken care of, including a delicious extensive BBQ.

Stranden waar je ook heerlijk kunt lunchen of dineren.

Beaches where you can also enjoy lunch or dinner.

Kokomo “De Octopus” appartement Curaçao

Altijd lekker en gezellig bij Kokomo. Je kunt hier terecht voor een Lunch, een snack (de nacho`s zijn verrukkelijk) maar ook gewoon een prima broodje kroket of frietje.
Op zondag is er vanaf 5 uur Happy hour met live muziek  (er mag gedanst worden) en 1 keer in de maand wordt het nachtwerk tijdens de roemruchte full moon party.  
 You can come here for a lunch, a snack (the nachos are delicious) but also just a fine croquette sandwich or fries.
On Sunday there is Happy Hour from 5 pm with live music  (dancing is allowed) and once a month there is the illustrious full moon party.

Hemmingway “De Octopus” appartement Curaçao

Sfeervol restaurant bij Jan Thiel. Het uitzicht is schitterend en het eten erg goed.

Atmospheric restaurant at Jan Thiel. The view is beautiful and the food very good.

Pirate bay “De Octopus” appartement Curaçao

Fantastische plek om heerlijk met je voetjes in het zand te lunchen of te dineren. 

Fantastic place to have lunch or dinner with your feet in the sand.  

Porto Marie “De Octopus” appartement Curaçao

Gezellig lunchen bij het prachtige strand Porto Marie.
Cozy lunch at the beautiful beach Porto Marie

Karakter “De Octopus” appartement Curaçao

Geweldige plek voor lunch of diner.

Great place for lunch or dinner.

D E   O C T O P U S