Dieren die je zeker tegenkomt in onze tuin

Animals you will definitely encounter in our garden

Oranje Troepiaal  Schitterend gekleurde opvallende vogel zowel door zijn kleuren als zijn roep. 
Venezuelan troupial   Beautifully colored striking bird both because of its colors and its call.

Caribische spotlijster Niet opvallend gekleurd, maar wel een elegant slank vogeltje dat mooi kan zingen.  
Tropical mockingbird Not strikingly coloured, but an elegant slender bird that can sing beautifully.

 

Monarch vlinder  Vrij grote roodbruine vlinders  met een krachtige vleugelslag.
Monarch Butterfly Fairly large reddish brown butterflies  with a powerful wing beat.

Andes Mus Lijkt erg op een gewone mus en maar heeft een parmantig zwart kuifje op zijn kop.

Andean Sparrow Very similar to a common sparrow, but has a perky black crest on its head.

Mus Duif  Grappig klein duifje, dat vooral op de grond leeft van granen en zaden.
Ground dove Funny little pigeon that lives mainly on the ground on grains and seeds.

Safraanvink Deze schattige vogeltjes zijn helemaal niet schuw en meestal met z`n tweeën. Hun kop is geel met oranje, de vleugels en het staartje grijs/ groen en zijn lijfje geel/groen.  

Safron finch These sweet little birds are not shy at all and usually in pairs. Their head is yellow with orange, the wings and tail grey/green and their body yellow/green.

 

Kuif Caracara De bekendste roofvogel van Curacao. Hij eet hagedissen, muizen maar is ook dol op aas. 
Crested Caracara The most famous bird of prey in Curaçao. He eats lizards, mice but also loves carrion.

Boomhagedis Kleine hagedisjes met lange voorpoten waardoor ze hun kopje hoger op kunnen richten. 
Anolis Small lizards with long front legs that allow them to raise their heads higher.

Smaragd Kolibrie  Deze piepkleine nectar etend vogeltjes met hun metallieke veertjes zijn waarschijnlijk wel de populairste bezoekers van onze tuin.
Emerald Hummingbird  Probably the most popular visitors to our garden, tiny nectar-eating birds with metallic feathers.

 

Gekko Kleine reptielen die je `s avonds, de zwaartekracht tartend,  op muren en plafonds kan zien jagen op insecten.
Gecko Small reptiles that you can see in the evening, defying gravity, on walls and ceilings hunting for insects.

Naaktoogduif  Duif met een opvallende zwarte rand om zijn ogen, Ze zijn niet schuw en scharrelen overal rond op zoek naar voedsel.  
Bare-eyed pigeon Pigeon with a striking black rim around its eyes. They are not shy and forage everywhere in search of food.                      

Maïsparkiet  Deze lawaai makers zijn niet te missen als ze met een grote groep overvliegen. Landen doen ze vaak alleen hoog in bomen of op het dak.  
Brown-throated parakeet These noise makers are not to be missed when flying over with a large group. They often only land high in trees or on the roof

Leptotes cassius Small blue butterfly

Blauw blauw  Schitterende hagedis vooral de mannetjes kleuren gedurende hun leven steeds meer turquoise. Het zijn echte alleseters. 
Bonaire Whiptail  Magnificent lizard, especially the males color more and more turquoise during their lives. They are true omnivores.

Kleine Troepiaal  Mooie geel met zwarte vogel die kunstzinnige nesten bouwt. 
Yellow Oriole  Beautiful yellow and black bird that builds artistic nests.

Rode kolibrie  Deze komt wat minder vaak voor en is iets schuwer dan de smaragd kolibrie. Op het eerste gezicht lijkt hij ook wat minder mooi van kleur, maar onder een bepaalde lichtval kun je zijn schitterende kleuren zien flitsen in het zonlicht. 
Ruby topaz hummingbird This one is less common and a bit shyer than the emerald hummingbird. At first glance, it also seems a bit grey, but under a certain angel, you can see its stunning colors flashing in the sunlight.

Suikerdiefje  Schattig klein brutaal Nectar etend vogeltje. 

Banana-Quit Cute little cheeky Nectar eating bird.

Vleermuis Deze kleine vleermuisjes leven vooral van nectar en rot fruit.
Bat  These little bats mainly live on nectar and rotten fruit.


Dieren die je minder graag tegenkomt en wat je kan ertegen kan doen.

Algemeen: Probeer etenswaren zoveel mogelijk in Tupperware of in de koelkast te bewaren, want ook muizen en zelfs vogels komen op voedsel af dat niet goed is opgeborgen. Laat je afwas niet te lang staan en neem alles goed af met een doekje met azijn, daar houden insecten niet van. De geur van Citroen en Lavendel is ook niet populair bij de meeste insecten. Vandaar dat alle schoonmaakmiddelen met citroen of lavendelgeur zijn. Wil je ze dood? Dan staat er in ieder appartement een spuitbus met insectenspray. Daarmee vergiftig je zelfs kakkerlakken.

Muggen Niet gevaarlijk al kunnen ze soms ziektes overbrengen,  maar wel de vervelendste beesten op Curacao. Insmeren met muggenspray met minimaal 25% deet. `s avonds  wierrook branden en een kaarsje met citroen of lavendel geur houd ze op afstand.
Kakkerlakken Doen helemaal niets en zijn eigenlijk best mooi, maar de meeste mensen vinden ze vies. Ze kunnen goed ruiken en vliegen `s avonds rond op zoek naar voedsel. Etensgeuren trekt ze aan, maar de geur van citroen en lavendel schrikt ze af.
Je kunt ze negeren, doodtrappen of te lijf gaan met de spuitbus.
Duizendpoten Kunnen hier flink groot worden en verschuilen zich meestal ergens onder. Je komt ze niet vaak tegen en ze zullen je ook niet aanvallen, maar als je gebeten wordt is dat bijzonder pijnlijk vooral als het een grote is. Gevaarlijk is het over het algemeen niet.
Wespen De wespen die hier voorkomen worden Maribomba`s  genoemd. Het voordeel is dat ze niet op zoetigheid of eten afkomen. Helaas kunnen ze wel gemeen steken als ze in het nauw zitten. Een wespensteek is alleen gevaarlijk als je er allergisch voor bent.
Muizen  Muizen leven hier over het algemeen alleen buiten, maar komen wel op eten af dat niet goed verpakt is.
Schorpioenen  Er komen kleine schorpioenen voor op Curacao die vooral `s avonds actief zijn. Ze komen niet op eten af maar soms wel op water. Aanvallen doen ze niet, maar eenmaal in het nauw gedreven kunnen ze flink steken met hun staart. De steek is pijnlijk, vergelijkbaar met een wespen steek, maar niet gevaarlijk. Je kunt ze doden met de insectenspray.

Animals you don't like to meet and what you can do about them.


General: Try to store food in Tupperware or in the refrigerator as much as possible, because mice and even birds are also attracted to food that has not been stored properly. Do not leave your dishes for too long and wipe everything well with a cloth with vinegar, insects do not like that. The lemon and lavender scent is also not popular with most insects. Hence, all cleaners are lemon or lavender scented. Do you want them dead? Then there is an aerosol with insect spray in every apartment. You can even poison cockroaches with it.

Mosquitoes Not dangerous although they can sometimes transmit diseases, not scary, but the most annoying animals on Curacao. Apply mosquito repellent with 25% deet, burning incense in the evening and a candle with a lemon or lavender scent, keep them at a distance.
Cockroaches Don`t cause any harm and are actually quite beautiful, but most people think they are filthy. They have a good sense of smell and fly around at night in search of food. They are attracted by the smell of food, but the smell of lemon and lavender scares them off.
You can ignore them, kick them to death or attack them with the bug spray.
Centipedes Can grow quite large here and usually hide under something. You don't see them very often and they won't attack you, but if you get bit it is very painful especially if it is a large one. It is generally not dangerous.
Wasps The wasps that live here are called Maribomba`s . The advantage is that they are not attracted to sweets or food. Unfortunately, they can be mean when they're cornered. A wasp sting is only dangerous if you are allergic to it.
Mice  Mice here generally only live outside,  but they will be attracted to food that is not properly packaged.
Scorpions  There are small scorpions on Curacao that are mainly active in the evening. They don't come for food, but sometimes they do come for water. Cornered they can stab quite a bit with their tail. The sting is painful, similar to a wasp sting, but not dangerous. You can kill them with the bug spray.

Wil je meer weten over de natuur op Curacao? Ga dan naar:

Want to know more about the nature on Curacao?


 www.nature-abc

En facebookgroep: